انیمه شاپ از اطلاعات صورت حساب شما محافظت کرده و امین آن است.از این اطلاعات تنها جهت ارسال و هماهنگی با مشتری استفاده شده و اطلاعات سفارش پس از بازه 30 روزه از سیستم به صورت اتوماتیک حذف خواهند شد و بهدیهی است تمام درخواست های به  پشتیبانی سایت پس از بازه 30 روز حتما باید همراه با فاکتور ارسالی به ایمیل صورت حساب شما که توسط سیستم و با آدرس info@anime-shop.ir ارسال شده همراه باشد تا بررسی گردد.

همچنین اطلاعات ذخیره شده در اکانت شما نزد انیمه شاپ محفوظ خواهد بود.

انیمه شاپ به حریم خصوصی کاربران احترام گذاشته و هیچ نوتیفیکیشن و پیام به آدرس های ایمیل(جز صورتحساب سفارش) و نوتیفیکیشن های مرورگر ارسال نمیکند.