پک 420 عددی شامل 360 اسیکر + 30 لموکارت + 30 پست کارت میباشد یک پک مناسب ، اقتصادی و کاربردی ابعاد کلی بسته 20 * 10 در 5 سانت