باتوجه به بروز رسانی های زیر ساختی اتحادیه هنوز ادرس سایت در سایت ecunion.ir ثبت نشده اما میتوانید جواز کسب را در سامانه ایرانیان اصناف با استعلام شناسه صنفی مشاهده فرمایید. همچنین با اسکن بارکد میتوانید مستقیم وارد صفحه استعلام ایرانیان اصناف شوید.